moje přírodní lékárna

Moje přírodní lékárna je průvodcem a rádcem při řešení vašich zdravotních obtíží.
Pelyněk černobýl
Artemisia vulgaris
Asteraceae – Hvězdnicovité
trvalka
 
 

Lidové názvy: Černobejl, peluň, hořkohub, peluněk, peluňka, pamutejček, pamětníček 

Původ a sběr: Rozšířen po celé Evropě, severní Africe, velké části západní Asie, zavlečen do Severní Ameriky. Sbírá se kvetoucí nať. 

Popis: Stříbřitě plstnatá, 50 až 150 cm vysoká bylina. Z bezvýběžkatého oddenku vyrůstá hranatá, větvená, obvykle červeně naběhlá lodyha. Dolní listy dlouze řapíkaté, zpeřené, lodyžní listy poloobjímavé, peřenoklanné, zespodu běloplstnaté. Drobné úbory v bohatě větvených latách, trubkovité květy žluté, hnědožluté nebo hnědočervené. Kvete od července do října. Plodem je neochmýřená nažka. Celá rostlina specificky voní. 

Léčení: Podporuje trávící činnost při nechutenství, zmírňuje menstruační bolesti, osvědčil se při nemocech žlučníku i při dýchacích potížích. 

Pěstování: Velmi nenáročná bylina na stanoviště i na složení půdy. 

Množení: Množí se velmi ochotně samovýsevem nebo dělením větších trsů. 

Zajímavosti: Lze ho přidávat do vařených pokrmů jako estragon, mladé lístky možné jíst syrové jako salát. Východní medicína jej používá k tzv. Moxování – tj. prohřívání akupunkturních bodů speciální pelyňkovou cigaretou.