poslání

Poslání spolku Vlčihorská zahrada:

Svou činností podporujeme propojování člověka s přírodou.  

Sdružujeme zájemce o přírodní nauky, léčivé rostliny, fytoterapii, aromaterapii, umění, tradiční řemesla,  přirozený styl života a trvale udržitelný rozvoj.

 

Cíle:

a)      Spravovat a provozovat Vlčihorskou zahradu, veřejnou botanickou zahradu se zaměřením na léčivé i užitkové rostliny, v areálu Centra aromaterapie Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. Vlčihorská zahrada slouží účelům poznávacím, studijním i relaxačním. Důležitým principem zahrady jsou zásady citlivého chování k přirozenému prostředí, zachování jeho diverzibility a šetrné kooperace s ním (permakulturní a biodynamické principy).

b)      Podporovat vzdělanost a profesní  rozvoj v oblasti pěstování a využívání léčivých rostlin.

c)      Pořádat poznávací zájezdy a exkurze zaměřené na léčivé rostliny.

d)      Pořádat pravidelné slavnosti léčivých bylin, přednášky, semináře, řemeslné dílny a další akce v zahradě podporující trvale udržitelný rozvoj.

e)      Spolupracovat se školami a skupinami handicapovaných osob  formou vhodných aktivit pro tyto cílové skupiny.

f)       Podporovat šetrný turistický ruch v regionu Českého Švýcarska (spolupráce s ops, s městem, NP…).

g)      Podporovat zaměstnanost a odstraňování bariér na trhu práce v rámci aktivit sdružení.

na začátek stránky