zahrada

Vlčihorská zahrada je jednou z mála veřejných botanických zahrad založených od počátku na principech permakultury.

Permakultura vznikla jako reakce na degradaci půdy a krajiny v 70. letech minulého století. Pozorováním a respektováním přírody a spojením tradičních, fungujících a moderních poznatků vědy si klade za cíl vytvořit trvale udržitelné způsoby hospodaření a života pro lidi a všechen život na Zemi.

Permakultura je založena na třech základních etických principech:

1. péče o Zemi
2. péče o člověka
3. spravedlivé dělení, tedy fair-trade a dobrovolná skromnost

Permakultura bývá popisována zejména jako způsob pěstování a navrhování
zahradních ploch. Zároveň jde také o způsob, jak vytvářet a udržet fungující vztahy mezi sebou samým a světem, a mezi lidmi. Stejné principy jako při navrhování funkční zahrady lze použít v každodenním životě každého z nás.

Není důležitý počet jednotlivých prvků v zahradě, firmě nebo společnosti, ale vzájemně výhodné vztahy, které mezi nimi existují a fungují.
Permakultura využívá moudrosti přírody a kombinuje je s nejnovějšími poznatky vědy, abychom s co nejmenším úsilím dosáhli co nejlepších výsledků a výnosů.


Permakultura je celostní model, podle kterého lze najít řešení v nejisté budoucnosti.


Doporučená literatura:
O permakultuře bylo napsáno již mnohé, a přestože není lepšího způsobu jak ji poznat, než ji praktikovat, doporučená a dobrá literatura již existuje i v českém jazyce:

Kompletní návod k vytvoření EKOZAHRADY a rodového statku, Jaroslav Svoboda

Zahrada k nakousnutí - Permakultura podle Seppa Holzera, Sepp Holzer

Permakultura: Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti, David Holmgren

Česká Biozahrada, Radomil Hradil a kolektiv

Permakultura v kostce, Patrick Whitefield

Úvod do permakultury, Bill Mollison a David Holmgren

Manuál ekologickej výstavby, Eugen Nagy

Přeměněný les, Chris Maser

Prastarý les, Chris Maser

Revoúcia jednej slamky, Masanobu Fukuoka

Kompostování - biozahrada, Bob Flowerdew

Viděl jsem tě růst, Erwin Thoma